Menu Zamknij

Harmonogram form wsparcia 17.05.2019

Poniżej przedstawiamy planowane aktualnie formy wsparcia przewidziane dla Uczestników/Uczestniczek projektu „NEED FOR NEET 2”nr POWR.01.02.01-24-0001/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piątek  17.05.2019r. 41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5 (sala 2)

Godz. 8.00 – 11.00 Pośrednictwo pracy

Godz. 11.00 – 14.00 Pośrednictwo pracy

Godz. 16.00 – 18.00 Pośrednictwo pracy

Godz. 18.00 – 20.00 Pośrednictwo pracy

Piątek  17.05.2019r. 43-303 Bielsko – Biała; ul. 3-go Maja 13

Godz. 8.00 – 8.30 Wsparcie psychologiczne

Godz. 8.30 – 9.00 Wsparcie psychologiczne

Godz. 9.00 – 9.30 Wsparcie psychologiczne

Godz. 9.30 – 10.00 Wsparcie psychologiczne

Godz. 10.00 – 10.30 Wsparcie psychologiczne

Godz. 10.30 – 11.00 Wsparcie psychologiczne

Godz. 11.00 – 11.30 Wsparcie psychologiczne

Godz. 11.30 – 12.00 Wsparcie psychologiczne

Godz. 12.00 – 12.30 Wsparcie psychologiczne

Godz. 12.30 – 13.00 Wsparcie psychologiczne

Godz. 13.00 – 13.30 Wsparcie psychologiczne

Godz. 13.30 – 14.00 Wsparcie psychologiczne