Menu Zamknij

STARTUJEMY!!!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do projektu szkoleniowo- doradczo zatrudnieniowego pod nazwą „Need for Neet 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, skierowanego do młodych mieszkańców naszego województwa! W ramach projektu oferujemy wsparcie Doradcy zawodowego/Psychologa, opracowanie Indywidualnego Planu Działania tzw. „Barometru osoby” nakierowanego na uzupełnienie właściwych kompetencji zarówno społecznych jak i zawodowych, wsparcie mentora/coacha, warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji osobistych,

ale także:

  • Kursy zawodowe oraz IT,
  • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy nastawienie na wspólne poszukiwanie zatrudnienia,

a finalnie:

Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego – czyli zwrot kosztów zatrudnienia naszego Uczestnika/czki dla pracodawcy  przez okres 3 miesięcy wraz z wszystkimi składowymi do kwoty  4000,00brutto brutto.

Skorzystaj z tej wyjątkowej oferty!

Zadzwoń, przyjdź, wypełnij formularz zgłoszeniowy w rozpocznij swój udział w projekcie.

Wszelkie informacje dostępne są w biurze projektodawcy w Sosnowcu przy ul. Mazowieckiej 5 lub pod nr telefonu 32 785 42 21 lub mailowo: biuro@frapz.org.pl

Serdecznie zapraszamy.