Menu Zamknij

Ruszyły pierwsze formy wsparcia w projekcie.

Poniżej przedstawiamy planowane aktualnie formy wsparcia przewidziane dla Uczestników/Uczestniczek projektu „NEED FOR NEET 2” nr POWR.01.02.01-24-0001/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czwartek 09.05.2019r. 41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5 (sala 7 i 8)

Godz. 08.00 – 20.00 Diagnoza psychologiczna oraz Doradztwo zawodowe

Poniedziałek 13.05.2019r. 41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5 (sala 7 i 8)

Godz. 8.30 – 9.00 Diagnoza psychologiczna

Godz. 09.30 – 11.30 Doradztwo zawodowe

Godz. 11.00 – 11.30 Diagnoza psychologiczna

Godz. 11.30 – 13.30 Doradztwo zawodowe