Menu Zamknij

Harmonogram form wsparcia 14.05.2019

Poniżej przedstawiamy planowane aktualnie formy wsparcia przewidziane dla Uczestników/Uczestniczek projektu „NEED FOR NEET 2”nr POWR.01.02.01-24-0001/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wtorek 14.05.2019r. 41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5 (sala 7 i 8)

Godz. 8.30 – 9.00 Diagnoza psychologiczna

Godz. 09.00 – 11.00 Doradztwo zawodowe

Godz. 11.10 – 11.40 Diagnoza psychologiczna

Godz. 11.40 – 13.40 Doradztwo zawodowe